Aktuelt

Suksessfaktorer i norsk treforedlingsindustri

 Norsk Skogbruk har spurt noen av dagens norske treforedlingsindustriaktører hva som gjør at de har overlevd, og noen til og med går godt, i en tid da andre i bransjen har måttet legge ned. Hvilke suksessfaktorer er det som gjelder når man driver norsk treforedlingsindustri? Norske Skog, Skogn og Saugbrugs, Borregaard og Rygene Smith og Thommessen forteller til Norsk Skogbruk.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 2