Aktuelt

Store forskjeller i markedet for skogsmaskiner i Finland og Sverige

 I Sverige blir alle lassbærere registrert i landets kjøretøyregister. Det samme gjelder Finland, og der blir også hogstmaskinene registrert. Dette gir grunnlag for å lage statistikk over markedet og gjøre enkelte sammenligninger, noe det svenske nettstedet Skogsforum har gjort. Vi gjengir her deres artikkel om forskjellene på det finske og svenske skogsmaskinmarkedet basert på antall nyregistreringer:

Skogsforum.se har sett på registreringsstatistikken for det finske skogsmaskinmarkedet. Antall maskiner som registreres i Finland utgjør 75-80 prosent av antallet som registreres i Sverige. Finsk og svensk skogbruk har mange likheter, men når det kommer til markedsandeler og størrelsesklasser for skogsmaskiner er forskjellene store.

I Finland blir også hogstmaskiner registrert, så nå finnes det for første gang en brukbar oversikt over hvor mange hogstmaskiner som selges i forhold til antall lassbærere.

I Finland er forholdet stort sett 1:1, det vil si at det registreres like mange hogstmaskiner som lassbærere, men med en viss variasjon fra det ene året til det andre. I Sverige råder en alminnelig oppfatning blant produsent- ene om at det selges noen flere lassbærere enn hogstmaskiner, og det kan nok stemme, jamfør andre forskjeller som vi kommer tilbake til senere i teksten.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.