Aktuelt

– Endelig mulig å tynne igjen

– Her burde det vært tynnet for lengst, det ble faktisk klargjort noen drifter i 2012. Siden har prisene gjort det vanskelig å få til lønnsomme tynningsdrifter, men nå er det mulig å komme i gang igjen, sier Frank Monsen, skogbruksleder i Mjøsen Skog.Kolomoen i Stange forbindes vel helst med veikryss og bilkøer, men på moen er det også flere tusen mål skog, mye av den fin blandingsskog av gran og furu. Men skogsbilveidekningen er ikke like god overalt og den relativt flate moen består av en blokkrik og humpete morene. Driftsveilengden og lave priser har derfor hindret tynningsaktiviteten på moen de siste årene. Men med en hundre kroners økning av massevirkeprisen i løpet av det siste året er det altså mulig å komme i gang igjen.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10.