Aktuelt

Elmia Wood – Bilag og program for norske besøkende

Lite nytt – eller effektivt hemmelighold?Den internasjonale messen Elmia Wood arrangeres bare hvert fjerde år. Dermed pleier de store maskinleverandørene å utvikle noe nytt de kan lansere. Norsk Skogbruk har tatt runden uten å få vite all verden. لعبه القمار روليت Enten har evnen til å holde ting hemmelig blitt bedre eller så kommer det ikke de store nyhetene i skogen utenfor Jönköping 7. العب وربح -10. juni.

Det er kanskje naturlig at de største leve- randørene ikke legger opp sitt utviklingsar- beid med tanke på neste Elmia Wood. John Deere lanserte sine nye G-maskiner i Skott- land for halvannet år siden, mens Komat- su Forest har sluppet sine nye modeller mer fortløpende. Det er i hvert fall de litt mindre aktørene som har vært mest meddelsomme i forkant av årets Elmia.

NY BESTANDSGÅENDE
En lenge varslet lansering er at Rottne vil presentere en ny versjon av sin bestandsgå- ende tynningsmaskin H8. Det er Ole Thomas Fladby i Skogteknikk AS svært glad for. – Den gamle serien har vært utsolgt lenge, vi har ikke kunnet dekke den ganske store etterspørselen som det er etter denne mas- kintypen, som Rottne nå i mange år har vært alene om på det norske markedet, forteller han. Og han bedyrer at den nye H8D,

som er navnet på den nye versjonen, vil være tro mot konseptet bestandsgående tyn- ningsmaskin. – Den er ikke større enn for- gjengeren og bare ubetydelig tyngre. Men ny drivlinje gir bedre framkommelighet og gjør maskinen enklere å kjøre. Kranen er forster- ket og mer robust, det er utviklet en ny serie med sylindere og vi har skiftet slangeleveran- dør. Hytta er også ny, den er enklere å tilte og har nå blitt like romslig som på de øvrige hogstmaskinene fra Rottne, forteller Fladby. Noe mer nølende må han også innrømme at prisen har økt. – Den blir rundt 150 000 kroner dyrere, mesteparten av denne øknin- gen ligger i den nye motoren med AdBlue tilsetning. Fladby sier de vil begynne å selge H8D-maskiner umiddelbart, men kan ikke love levering før ved årsskiftet.

Han forteller ellers at Rottne Industri AB nettopp har fått ny VD, det dreier seg om internt opprykk, konstruksjonssjefen Tobi- as Johansson har tatt over direktørstolen. – Han vet hva som skal til og samtidig har styret gitt en klar marsjordre om at produk- sjonen skal økes, sier Fladby fornøyd.

NYE LASSBÆRERE FRA ECO LOG

Den svenske produsenten Eco Log vil pre- sentere nye versjoner av sine to største lass- bærere, disse har fått navnene 574E og 594E. Mens Ecolog-maskinene hittil har vært utstyrt med motorer fra Mercedes- Benz er disse forsynt med Volvo Penta- motorer, hytta er også ny. Det skjer også ting på eiersiden i Eco-Log, i januar ble aksjema- joriteten overdratt til fondet Accent Equity 2012, «for å ekspandere ytterligere i Sverige og internasjonalt», som det heter. Det ryk- tes for øvrig at Volvo lukter på produsenten av de allerede gule maskinene, i så fall snak- ker vi om et uhyre interessant comeback på skogsmaskinarenaen.

TYST FRA DE STORE

Men fra de største produsentene er det altså relativt stille. Komatsu Forest holder kortene tett til brystet og vil ikke røpe noe konkret. – Vi kommer til å vise en maskinnyhet, i til- legg nyheter på aggregater og andre tekniske løsninger, heter det i en relativt kortfattet mail. Her framgår det også at det skal presenteres nye funksjoner innen flåtesty- ringssystemet MaxiFleet, som skal gjøre det enklere å planlegge, følge opp og optimalisere arbeidet. (Se forøvrig artikkel i Norsk Skobgruk nr 5 om Andreas Råheim som bruker systemet).

Heller ikke Bjørnar Sønsterud i John Deere Forestry Norge er særlig meddelsom. – Vi vil presentere nyheter, men får ikke lov til å omtale dem særlig mye i forkant, sukker han.

Ponsse, som har hatt en pen framgang på det svenske markedet siden forrige Elmia Wood, satser for fullt og kommer til utstil- lingen med 15 maskiner. På forrige Elmia Wood i 2013 var lanseringen av den treled- dete hogstmaskinen Scorpion en av de mest substansielle nyhetene. Men denne gangen må Sigurd Skotte, daglig leder i Ponsse as på Kongsvinger, bare beklage at han ikke har noe lignende å bringe til torgs. – Vi kommer med nyheter, men ikke i den klassen, sier han. Men busstur for nåværende og potensielle kunder skal både Komatsu og Ponsse arrangere.

FLERE TRAVERE
Det skal også Kai Eriksen i Skogservice, som i tillegg til å være reiseleder for rundt hundre entusiastiske turdeltagere helst skal vise seg på flere stander. Blant dem hos Konrad Forsttechnik, som han sier vil presentere en ny versjon av hogstmaskinen Highlander. Den vil neppe få demonstrert sine unike terrenggående egenskaper fullt ut på Elmias messeområde. En annen gammel Elmia-traver, Roy Holseter i Silva System, vil ikke bli å finne på egen stand, men hovedsakelig hos den slovenske kjettingprodusenten Veriga, som han representerer i Norge.

Hele ELMIA-bilaget finner du i Norsk Skobgruk nr 5.