ABONNEMENT

Norsk Skogbruk er landets eneste, uavhengige fagtidsskrift for skogbruk. Bladet kommer ut 11 ganger i året og dekker fagområdene skogbruk, maskin/teknikk, industri, trebruk, økonomi og marked, politikk, forskning, «natur, miljø og klima», vilt og utmark og skogskader.

Fyll inn e-postadressen din og få digital tilgang sammen med ditt fulle abonnement (til 920,- kr). Da får du automatisk også jevnlig tilsendt nyhetsbrevet til Norsk Skogbruk.

Velg produkt

Mottaker

Mottaker