Gro Follo

Seniorforsker ved Norsk senter for bygdeforskning –«Jeg leser Norsk Skogbruk fordi det oppdaterer meg på hva som skjer i skogbruket både når det gjelder skogbrukets mennesker og forstlige tema. Norsk Skogbruk er uunnværlig for meg som samfunnsforsker.»